Sociaal zekerheidsrecht

Wat valt er onder Sociaal Zekerheidsrecht?

 • De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

 • De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

 • Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG)

 • Persoonsgebonden budget (PGB)

 • Werkloosheidswet (WW)

 • Ziektewet (ZW)

 • De Wet Werk en Bijstand (WWB)

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
   

 

Het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid is veelomvattend. In veel gevallen kunt u een beroep doen op de overheid. Zoals:

 • U bent werkloos geworden en u heeft een WW-uitkering nodig

 • Door een langdurige ziekte bent aangewezen tot een WAO-uitkering of een WIA-uitkering

 • U heeft zorg nodig en is er een indicatie gesteld voor verpleegkundige hulp of begeleiding

 • U heeft een aanpassing nodig in uw woning

 • U moet een beroep doen op de bijstand

 • U heeft studiefinanciering nodig
   

Op welke uitkering of voorziening u ook bent aangewezen, er gaat helaas regelmatig wat mis. Het kan zomaar gebeuren dat u een brief ontvangt van de gemeente, het UWV of een andere uitkeringsinstantie met het bericht dat uw uitkering wordt afgewezen of beëindigd. Of de gemeente bepaalt dat de voorziening in uw woning helemaal niet nodig is. Misschien is het UWV van mening dat u eigenlijk best kunt werken met uw medische aandoening. Of het UWV vindt dat u uw werkloosheid aan uzelf te wijten hebt.

Uitkering afgewezen of beëindigd

In veel gevallen is het mogelijk om in bezwaar te gaan bij de overheidsinstantie die het besluit genomen heeft. Mocht de overheid niet tegemoet willen komen aan de bezwaren, dan is de rechtbank de volgende stap. Daarna is hoger beroep mogelijk.  

Procedures

Ondanks dat u bij het indienen van een bezwaar- of (hoger) beroepschrift niet verplicht bent door een advocaat te worden bijgestaan is dit wel te adviseren. De overheid is bekend met het voeren van procedures en voor u is het waarschijnlijk allemaal nieuw.

Daarbij zijn de mogelijkheden om onvolledige informatie en/of te corrigeren beperkt.

In ieder geval zijn deze 3 punten van belang:

 1. De termijn voor het maken van bezwaar of (hoger) beroep bedraagt maximaal 6 weken na datering van de brief;

 2. Het bezwaarschrift moet in één keer al uw bezwaren goed en duidelijk weergeven;

 3. Na het verlopen van de bezwaartermijn van 6 weken zijn in beginsel géén verdere juridische stappen mogelijk!

 

Wat ik voor u kan betekenen

Ik heb ruime ervaring met het opstellen van bezwaar- en (hoger) beroepschriften en het voeren van procedures op het gebied van het Sociaal Zekerheidsrecht. Met de brede ervaring op het gebied van sociale zekerheid kan ik u adviseren en, als het nodig is, sta ik u graag bij in deze procedures. Ik kan u ook Pro Deo bijstaan.

Adres:

Seinstraat 22-III

(Ondernemershuys)
1223 DA  Hilversum

Noord-Holland, NL

© 2020 Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan