​Pro deo / toevoeging. www.rvr.org

Recht op rechtshulp. Het is in Nederland in de Grondwet vastgelegd: wie rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op financiële hulp. Pro Deo advocaten helpen mensen met een laag inkomen, die niet het uurtarief van de advocaat kunnen betalen.

Gesubsidieerde rechtshulp

Bij gesubsidieerde rechtshulp vergoedt de overheid een deel van de kosten wanneer u een advocaat inschakelt. U betaalt een eigen bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. Gesubsidieerde rechtshulp wordt ook wel een toevoeging genoemd. De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand, die controleert of u hiervoor in aanmerking komt en betaalt de advocaat.

Pro deo advocaat

Afhankelijk van uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor een

toevoeging. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer u zelf moet betalen. Verder moet u aan inhoudelijke voorwaarden voldoen. Zo geldt bijvoorbeeld dat het moet gaan om een zaak waar de Nederlandse rechter over moet beslissen. Ook moet de zaak betrekking hebben op een probleem dat u niet zelf kunt oplossen.

Meer weten over pro deo?

Neem dan  geheel vrijblijvend contact met mij op.

Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging neemt u ook dan contact op, zodat afgestemd op uw budget en situatie afspraken gemaakt kunnen worden. Ook kan een vaste prijsafspraak worden gemaakt.
Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org.

Voor een verwijzing kunt u bellen met het Juridisch Loket 0900-8020.

Gratis inloopspreekuur prodeo advocaat in Hilversum

Normaal gesproken is er op dinsdagmiddag een gratis inloopspreekuur tussen 15:00 en 17:00 uur.

 

In verband met het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus kunt u niet inlopen op dinsdagmiddag. Wel kunt u mij uw vragen schriftelijke stellen en dan bel of mail ik u hierover terug. 

Bij een spreekuurvraag kan ik uw zaak kort bespreken. Al naar gelang uw vraag maak ik dan een vervolgafspraak.

 

Ik adviseer u dan ook om uw vraag voor te leggen per e-mail, telefoon of WhatsApp.

0657323048 (voicemail, sms en WhatsApp)

info@advocatenkantoorzeeuwvanderlaan.nl

Nederlandse Orde van Advocaten