Familierecht

Familierecht is een breed begrip.  Alle zaken die verband houden met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding vallen hieronder. Net als zaken die in verband staan met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. 

 

Erkenning en ontkenning vaderschap

Als een kind wordt geboren, is de biologische vader volgens de wet niet altijd ook meteen de juridische vader. Deze juridische band tussen een kind en een vader kan op verschillende manieren ontstaan. Als de ouders zijn gehuwd, ontstaat automatisch (van rechtswege) een juridische band tussen het kind en de man met wie de moeder gehuwd is. In andere gevallen moet het kind erkend worden om een juridische vader te krijgen. Dit hoeft niet ook de biologische vader te zijn.

Een procedure kan nodig zijn als:

 

  • Als de moeder haar toestemming voor erkenning van het kind niet wil verlenen

  • Als de vader van het kind niet tot erkenning wenst over te gaan, maar de moeder vindt het toch belangrijk dat een juridische en familierechtelijke band tussen het kind en de vader ontstaat

  • Als een kind erkend is, maar men wil die erkenning ongedaan maken. Dit kan alleen op grond van specifiek in de wet genoemde argumenten 

  • Ontkenning van het vaderschap op grond van het feit dat de man niet de biologische vader van het kind is.

  • Ook voor een mee-moeder is erkenning mogelijk.

 

 

 

 

Wat kan ik voor u betekenen

Samen met u ga ik op zoek naar een oplossing. In begrijpelijke taal leg ik uit wat uw rechten én wat uw plichten zijn, wat u te wachten staat en welke stappen u het beste kunt nemen in uw situatie. Ik denk pragmatisch en oplossingsgericht met u mee. Samen met u bekijk ik de strategie. Wat is voor u haalbaar? Waar bent u bij gebaat? Is mediation misschien een oplossing? Ik probeer in ieder geval altijd een goede verstandhouding met de wederpartij te bewaren. Want misschien moet u in de toekomst toch met elkaar verder. Ik onderhandel scherp en pas als het echt niet anders kan, wordt de zaak aan de rechter voorgelegd.