Erfrecht

Erfrecht omvat alles wat te maken heeft met erfenis en erfbelasting

 

  • Is er een testament?

  • Wie zijn de erfgenamen ?

  • Aanvaarden of verwerpen?

  • Legitieme portie: onterfd en  hoe vraag ik mijn legitieme op

  • Legaat:  legaat ontvangen maar wordt het niet uitgekeerd?

  • Executeur: geen vertrouwen in de executeur?

  • Bedrijfsopvolging:  maakt een bedrijf deel uit van de erfenis?

  • Verdelen: willen de erfgenamen niet meewerken aan verdeling

 

Bij een geschil over een erfenis kunt u een advocaat raadplegen.

Ik kan u bijstaan en werk nauw samen met fiscalisten en gespecialiseerde adviseurs.