Samenwerking met specialisten

Bij complexe echtscheidingen met ondernemingen en veel fiscale zaken  werken wij samen met financiële en fiscale specialisten.

Door optimaal van elkaars kennis en kunde gebruik te maken besparen wij kosten en leveren wij een hoge kwaliteit van dienstverlening. 

 

Juridisch, financieel en fiscaal in één

Natuurlijk is het voor iedereen het beste als de echtscheiding gezamenlijk met een goede begeleiding kan worden geregeld. Dit bespoedigt niet alleen het proces, maar werkt ook kostenbesparend. En bovenal kunt u wanneer u kinderen heeft tijdens een gezamenlijk traject vorm geven aan uw ouderrelatie na de scheiding. Voor de kinderen is dit het allerbeste.

Ik begrijp echter dat u bij een scheiding eigen belangen heeft. En dat het wel eens moeilijk is om voor die eigen belangen op te komen. Of dat het enigszins in goede harmonie samen bij een advocaat aan tafel zitten om diverse redenen niet mogelijk is. Als u het lastig vindt om voor uw eigen (financiële) belangen op te komen, dan heeft het kantoor een unieke wijze van begeleiding als u voor een eigen adviseur/advocaat wilt kiezen.

Het voordeel van deze samenwerking

Ook op het gebied van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst kan het best lastig zijn om de financiën goed in kaart te brengen zo blijkt uit de praktijk.

Ook op fiscaal gebied voor bijvoorbeeld lijfrentes, de eigen woning en pensioenen heeft de samenwerking voordelen voor u omdat de fiscale expertise vaak ontbreekt. Denk ook aan de gevallen dat er in het verleden erfenissen of schenkingen zijn ontvangen en niet duidelijk is hoe die nu bij de scheiding moeten worden meegenomen: de expertise zorgt ervoor dat inzicht wordt verkregen en alles met een goede onderbouwing met de andere partij kan worden besproken.

HOE WERKT HET?

U heeft een kennismakingsgesprek met Ellis Zeeuw van der Laan.

Vervolgens zij contact op met de fiscalist die voor u een financieel plaatje opstelt waarover wij dan van gedachten kunnen wisselen.

Vervolgens heeft u een gesprek met ons samen waarin de huidige situatie wordt besproken, samen met u bekeken wordt voor welke zaken er op korte termijn voor rust moet worden gezorgd en hoe en wat uw wensen en belangen zijn. U zorgt zelf voor het aanleveren van de benodigde stukken of deze worden voor u bij de andere partij opgevraagd.

De fiscalist werkt het financiële gedeelte voor u uit en bespreekt dat samen met u zodat u zelf vanuit eigen inzicht tot weloverwogen beslissingen kunt komen en een voorstel richting de andere partij tot stand kan komen.

In goed overleg met de andere partij wordt gezocht naar oplossingen, met oog voor elkaars standpunten en emoties. In goed overleg kunt u tenslotte veel meer bereiken. Ik stuur in veel situaties aan op een viergesprek met uw partner en zijn/haar adviseur of advocaat. Het startpunt is het overleg openhouden en een positieve sfeer behouden. Ik ben uw vertrouwenspersoon, Ellis Zeeuw van der Laan voert de gesprekken met daarin onder andere de onderhandelingen met uw partner en/of zijn/haar adviseur. Leidt dat niet tot overeenstemming, dan zorgt Ellis Zeeuw van der Laan voor de gerechtelijke begeleiding.