Echtscheiding en beëindiging van samenlevingsovereenkomst

Bij een echtscheiding zult u afspraken moeten gaan maken met uw (ex-) partner. Zoals wie zorgt er straks voor de kinderen? Krijgt u alimentatie of moet u juist betalen, en hoeveel? Hoe gaat u de bezittingen verdelen? Alle afspraken kunnen  worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

 

Voorkom een vechtscheiding

Als u kinderen heeft is het belangrijk dat u, hoe teleurgesteld, boos of verdrietig u ook bent, u hun belangen altijd centraal stelt. Jaarlijks krijgen ongeveer 55.000 kinderen te maken met de echtscheiding van hun ouders. Voor zo’n 20% geldt dat de echtscheiding problematisch verloopt en kinderen er nadelige gevolgen van ondervinden. Bijvoorbeeld omdat ouders kwaad spreken over elkaar, veel ruzie maken of geen fatsoenlijke afspraken met elkaar willen maken. Vraag uzelf dus af hoe u wilt dat de kinderen later op de echtscheiding terugkijken. U bent verantwoordelijk voor hun welzijn, dus probeer ten alle tijden een vechtscheiding te voorkomen.

 

Inschakelen advocaat

Voor het regelen van uw echtscheiding, kunt u een advocaat inschakelen. In welk stadium u die wilt inschakelen, is uw keus. U kunt al in een vroeg stadium van de echtscheiding een advocaat inschakelen, zodat die u precies kan uitleggen wat er allemaal geregeld moet worden. Het is wel belangrijk dat u kiest voor een advocaat die gespecialiseerd is in het familierecht. U kunt een gezamenlijke advocaat of een eigen advocaat in de arm nemen.

 

Een gezamenlijke advocaat

Als u samen de echtscheiding wilt regelen en niet tegenover elkaar in de rechtbank wilt staan, kies er dan voor om een gezamenlijke advocaat in de arm te nemen. De advocaat zal de echtscheiding juridisch met u doornemen en duidelijk uitleggen welke afspraken er in het verzoek tot echtscheiding moeten komen te staan. Tevens helpt de advocaat u met het maken van alle nodige afspraken. Wanneer het echtscheidingsverzoek compleet is, stuurt de advocaat dit door naar de rechtbank. Een gezamenlijke advocaat  behartigt uw beiden belangen en er  wordt er geen partij gekozen voor een van de twee partners.

 

Een eigen advocaat

Kunt u niet met elkaar om tafel om samen afspraken te maken, dan bent u genoodzaakt allebei een eigen advocaat in de arm te nemen. Met uw eigen advocaat bespreek u uw voorstel om de echtscheiding te regelen.  Ook hier zullen advocaten proberen het alsnog onderling te regelen. Lukt dit niet dan kunnen de verschillende standpunten aan de rechter worden voorgelegd. De rechter neemt dan de uiteindelijke beslissing.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij zijn altijd op zoek naar een oplossing die ook op lange termijn werkbaar is, waarbij wij het belang van de kinderen centraal stellen. Tenslotte blijven de ouders altijd aan elkaar verbonden in hun rol van ouder. Wij helpen u met onder meer de kinder- en partneralimentatie, het ouderschapsplan en het verdelen van de bezittingen.

 

Als u ons als  advocaat inschakelt, dan bekijken wij samen met u de strategie. Wij onderhandelen scherp, maar proberen in ieder geval altijd een goede verstandhouding met de wederpartij te bewaren. Want misschien moet u in de toekomst toch met elkaar verder. Wij denken pragmatische en oplossingsgericht met u mee en bekijken eerst of we er zonder dure procedures uit kunnen komen. Pas als het echt niet anders kan, leggen we de zaak voor aan de rechter.

Adres:

Seinstraat 22-III

(Ondernemershuys)
1223 DA  Hilversum

Noord-Holland, NL

© 2020 Advocatenkantoor Zeeuw van der Laan